Kobiety u grobu Jezusa

Jezus zmartwychwstał!! – Kobiety u grobu Jezusa

Kościoły po całym świecie dzisiaj właśnie obchodzą pamiątkę Zmartwychwstania Pańskiego, więc warto sobie przypomnieć, co tak naprawdę miało miejsce tamtej niedzieli. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że Ewangelie zawierają cztery różniące się od siebie opisy tego, jak kobiety przyszły do grobu Jezusa (Ew. Mateusza 28:5-8, Ew. Marka 16:2-8, Ew. Łukasza 24:1-8, Ew. Jana 20:1).  Pomimo tych różnic, nie ma w tych opisach sprzeczności, ale każda z Ewangelii uzupełnia informacje podane w trzech pozostałych opisach. Po zebraniu wszystkich opisów w jeden, ukazuje się nam pełen obraz wydarzeń poranka Zmartwychwstania.

Niedzielnego poranku (Ew. Marka 16:2), kilka kobiet odwiedziło grób, w dwóch różnych od siebie zdarzeniach. Pierwsza przybyła Maria z Magdalii, która poszła tam wczesnym rankiem, kiedy było jeszcze ciemno (Ew. Jana 20:1). Maria zastała głaz od grobu odsunięty i grób pustym. Nie widziała anioła i pomyślała, że ciało zostało usunięte. Z takimi myślami odeszła od grobu.

Później, po tym, jak Maria z Magdalii odeszła, o wschodzie słońca, kiedy zrobiło się już jasno, grupa innych kobiet przyszła do grobu (Ew. Marka 16:2). One również zastały głaz od grobu odsunięty, ale w odróżnieniu od Marii, zauważyły anioła, który przekazał im dwie wiadomości. Pierwszą było to, że Jezus powstał z martwych tak, jak to wcześniej zapowiedział (EW. Mateusza 28:6). Nie więc powodu, by szukały Go pośród martwych (Ew. Łukasza 24:5). Drugim było polecenie, by kobiety te poszły do grupy apostołów i powiedziały uczniom, że mają udać się do Galilei, gdzie sam Jezus się z nimi spotka (Ew. Marka 16:7).  To już po raz drugo uczniowie otrzymali takie polecenie. Pierwszy raz było to podczas ostatniej Paschy, kiedy Jezus powiedział im, że po Jego zaaresztowaniu mają natychmiast opuścić Jeruzalem (Ew. Mateusza 26:32, Ew. Marka 14:28). Wtedy nie rozumieli, o czym On mówi, więc ich zaskoczeni rozwojem wydarzeń nie opuścili miasta. Dlatego, tym razem anioł tez powtarza im to polecenie, zaznaczając, że sam Jezus spotka się z nimi w Galilei.

Następnie, dwie rzeczy miały miejsce. Pierwsza: kobiety przypomniały sobie słowa Jezusa o tym, że umrze, i że z martwych powstanie (Ew. Łukasza 24:8). Po drugie: natychmiast pobiegły do uczniów, by opowiedzieć im, co widziały i co powiedział im anioł (Ew. Mateusza 28:8). Przestraszone kobiety nie powiedziały o tym nikomu, poza grupą apostołów (Ew. Marka 16:8).

– Przetłumaczone z wykładu dr. Arnolda Fruchtenbauma „Jeszua: spojrzenie na życie Mesjasza z mesjańsko-żydowskiej perspektywy”.(Tł. Iwona Banasik)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: