1 List Pawła do Tymoteusza – 2 rozdział

 1. Dla Boga każdy jest ważny, kobieta, mężczyzna; Bóg pragnie zbawić każdego (wersety 1-7)
  1. Mamy się modlić i dziękować za każdą osobę, od tych najniżej ustawionych po tych na najwyższych pozycjach społecznych, niezależnie od tego, kim oni są.
  1. Niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, praw danego kraju i rządu powinniśmy przestrzegać. Wyjątkiem jest tylko nasze prawo wynikające z przynależności do Chrystusa, którego nadrzędność powinniśmy uszanować  z gotowością poniesienia za to konsekwencji. „Trzeba bardziej słuchać Boga, niż ludzi”(Dzieje Apostolskie 5:29) i „Oddawajcie, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co jest Bożego, Bogu”(Ew. Marka 12:17)  i  Rzymian 13:1 – fragmenty te wskazują, że wszystka władza poddana jest Bogu.
  1. Bóg pragnie, by każdy był zbawiony (werset 4). Werset z Rzymian 10:13 mówi, że „każdy, kto wzywa Imienia Pańskiego, będzie zbawiony”. W liście Piotra jest napisane: „Pan (…) nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania” (2Piotra 3:9b).
  1. Na krzyżu, Jezus Chrystus w swojej ludzkiej naturze, reprezentował każdego z nas, płacąc cenę za grzechy każdego człowieka. Jezus jest Bogiem, który przyjmując ciało ziemskiego człowieka uniżył się dla naszego zbawienia i jest teraz jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi.
  1. Paweł podkreśla, że sam Bóg, na drodze do Damaszku, wyznaczył mu misję głoszenia Ewangelii wszystkim narodom, a Apostołowie w Jeruzalem i w Antiochii potwierdzili to powołanie.
 2. Ważne pouczenia dla mężczyzn i kobiet w życiu kościoła i względem siebie nawzajem (wersety 8-15)
  1. Mężczyźni powinni modlić się wznosząc czyste ręce (oczyszczone poprzez wyznawanie grzechów przed Bogiem); nie powinni modlić się w gniewie  i z niedowiarstwem. Biblia mówi, że modlić się można stojąc, klęcząc, siedząc, będąc na morzu lub w łóżku, nawet wewnątrz ryby, itp.
  1. Kobiety powinny ubierać się skromnie tak, by ich ubiór i ozdoby nie przyciągały uwagi innych. Zamiast tego, chrześcijańskie kobiety powinny być znane z dobrych uczynków względem drugich, ukazujących ich charakter, niekoniecznie ze stylu ubierania się, co jak widać, jest odwiecznym problemem każdego społeczeństwa.
  1. Mężczyźni mają nauczać w kościele, przyjmując pozycję autorytetu i odpowiedzialności, znając Słowo Boże, a kobiety w cichości i pokorze powinny uczyć się od nich w kościele.
  1. Bóg stworzył Adama i Ewę dając im różne role do spełnienia i w Chrystusie wszyscy jesteśmy równie  ważni.

„(…) nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie” – Galacjan 3:28b

Opracował Joe Łosiak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: