1 List Pawła do Tymoteusza – 3 rozdział

 1. Kwalifikacje potrzebne do stanowiska “Episkope” (pastora, starszego zboru, biszopa),  który służy w lokalnym kościele jako nadzorca i nauczyciel w kościele, i inne aspekty życia chrześcijańskiego (wersety 1-7)
 2. Od greckiego słowa „episcope” wywodzi się angielskie i polskie zwroty: bishop i biskup. Kościoły Episkopalne też wzięły swoją nazwę od tego właśnie greckiego słowa.
 3. Biblia określa tę pozycję jako powołanie (dobrą pracę), która polega dosłownie na opiekowaniu się wiernymi danego lokalnego kościoła, jak rodzic dziećmi.
 4. Mężczyzna, który ma objąć to stanowisko, nie powinien być uwikłany w jakiekolwiek skandale, tak w świecie, jak i w kościele, powinien być mężem jednej żony, posiadać samokontrolę, poważnie podchodzić do życia, niepobudliwy, gościnny, a także posiadać umiejętność nauczania;
 5. Prowadzący kościół nie powinien lubować się w napojach alkoholowych, nie powinien być agresywny i porywczy, nie powinien mieć kłótliwego charakteru, powinien umieć łagodnie postępować z ludźmi, i w jego sercu nie powinno być zazdrości;
 6. Powinien być głową rodziny, a jego dzieci powinny chodzić Bożymi drogami i służyć w kościele. Jeśli mąż nie potrafi zarządzać własnym domem i rodziną, nie może też być przykładem i nauczycielem w kościele;
 7. Prowadzący kościół powinien być mężem wypróbowanym i sprawdzonym, o wzorowej reputacji wśród wszystkich ludzi.
 8. Na stanowisko diakona, usługującego (grec. Diakonos), kwalifikują się osoby usługujące w kościele, na spotkaniach wiernych, czy to dorosłych, czy dzieci, młodzieży, kobiet, mężczyzn, lub usługujący starszym osobom w kościele (wersety 8-13).
 9. Osoba, wyznaczona do posługiwania wśród wyznaczonych grup służb kościelnych, powinna podchodzić do życia i wiary z powagą, postępować sprawiedliwie wobec wiernych w kościele, nie faworyzując jednych nad drugich; powinna to być osoba, która jest prawdomówna i nie obmawiająca drugich za ich plecami; nie chciwa pieniędzy i bogactwa;
 10. Osoba znana ze mocnej wiary i czystego sumienia przed Bogiem;
 11. „Polecam wam Febę, naszą siostrę, diakonisę Kościoła w Kenchrach. 2 Przyjmijcie ją w Panu tak, jak świętych winno się przyjmować. Wesprzyjcie ją w każdej sprawie, w której pomocy waszej będzie potrzebowała. I ona bowiem wspierała wielu, a także i mnie samego.” – Rzymian 16:1,2
 12. Diakon, czy diakonisa, powinni być znani w kościele, bez śladu skandalu, wytrwali w wierze, godni zaufania;
 13. Ich małżonkowie powinni być dojrzałymi w wierze, nie zajmujący się plotkarstwem, spokojni i wierni we wszystkim, co dobre;
 14. Zgodnie w małżeństwie wychowujący swoje dzieci, służąc najpierw swojemu domowi, znani ze swojej odwagi w dzieleniu się wiarą w Chrystusa.
 15. Paweł przekazuje wiernym strukturę działania kościoła, by uchronić ich przed zwodniczym działanie i wpływami szatana, którego celem jest zniszczenie Kościoła (wersety 14-16)
 16. Tymoteusz usługiwał w kościele w Efezie, który wtedy było miastem portowym Grecji, w zachodniej części Azji Mniejszej, dzisiejszej Turcji, na wybrzeżu Morza Egejskiego, w części zwróconej ku dzisiejszej Grecji;
 17. Paweł pisał z Macedonii, z miejsca położonego blisko dzisiejszej północnej części Grecji, wyrażając nadzieję rychłego powrotu do Efezu, chociaż sam nie wiedział, jak długo to może jeszcze potrwać, dlatego też pozostawił im instrukcje i zasady działania kościoła i różnych służb tam działających.

Opracował Joe Łosiak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: