Chrzest i świadectwo Reni

W niedzielę 10 października miały miejsce radosne wydarzenia. Jednocześnie w dwóch kościołach, w Polskim Centrum Chrześcijańskim w Chicago i w Village Church of Barrington, podjęło krok wiary i posłuszeństwa kilka osób. Jedną z nich była Renia, której świadectwo wiary i moment chrztu zamieszczamy na naszej stronie. Cieszymy się ze wszystkimi, którzy świadomie postanowili oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi i uczynić Go swoim Panem i Królem.

“(…) w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.” – Jezus (Ew. Łukasza 15:7)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: