Działalność Ducha Świętego – 3

Materiał opracowany przez Dr. Arnolda G. Fruchtenbauma

By w pełni skorzystać z poniższych rozważań, korzystanie z księgi Słowa Bożego będzie nieodzowne. By w tym pomóc, pierwszych parę odnośników ma załączone linki; kliknij, a link otworzy Biblię internetową, z której później już sam będziesz mógł korzystać.

III Posługa Ducha Świętego w świecie ludzkim

Główną sferą posługi Ducha Świętego jest jego praca w świecie ludzkim, tzn., praca wśród niewierzących. Główna praca Ducha Świętego wśród niewierzących to przekonywanie. Duch Święty „ukazuje prawdę danej sprawy w takim świetle, aby została ona przyjęta do wiadomości, nawet, jeśli nie zostanie zaakceptowana”. W odniesieniu do Ewangelii „przekonanie” naświetla Ewangelię tak, że osoba niewierząca rozumie jej przesłanie i uznaje ją za prawdę niezależnie od tego, czy zostanie ona osobiście zaakceptowana, czy nie.

            Najlepiej obrazuje to fragment z Jana 16:7-11: „Lecz Ja wam mówię prawdę: lepiej dla was, żebym Ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, pośle Go do was. A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie; o grzechu, gdyż nie uwierzyli we Mnie; o sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie; o sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony.”

            Ten fragment pokazuje, że praca Ducha Świętego, która polega na przekonywaniu, dotyczy trzech aspektów: grzechu, sprawiedliwości i sądu. Każda z tych sfer jest tutaj dokładnie objaśniona: o jaki grzech chodzi, jaki rodzaj sprawiedliwości i o jakim sądzie będzie Duch Święty przekonywał niewierzący świat.

            Po pierwsze, Duch Święty przekonuje niewierzący świat o grzechu. O jakim grzechu? O grzechu niewiary: „gdyż nie uwierzyli we Mnie”. Człowiek jest potępiony przed Bogiem nie dlatego, że jest grzesznikiem, ale dlatego, że żyje w stanie grzechu. Urodził się w takim stanie, stanie braku wiary. Będąc w stanie grzechu nie uwierzył w Zbawcę.

            Po drugie, Duch Święty przekona co do sprawiedliwości. Jakiej sprawiedliwości? Sprawiedliwości tego, że Jezus jest Mesjaszem, czego dowiodło Jego wniebowstąpienie do Ojca. Wniebowstąpienie Jezusa i Jego pozycja w Niebie potwierdziło Jego sprawiedliwość. Gdyby nie był sprawiedliwy, nie mógłby wstąpić do Nieba. Z powodu grzechu braku wiary, grzesznik nie może otrzymać przykrycia sprawiedliwości Mesjasza.

Po trzecie Duch Święty przekona świat o sądzie. Jakim sądzie? W tym przypadku, chodzi o sąd ostateczny: „gdyż książę tego świata został osądzony”. Jeżeli „książę tego świata został osądzony” i skazany na wieczny płomień, to także i jego podwładni. Nieprzyjęcie przykrycia sprawiedliwości Mesjasza, będzie w rezultacie przyczyną tego ostatecznego osądu: na sądzie przed Wielkim Białym tronem.

Praca Ducha Świętego, która polega na przekonywaniu, następuje w tych logicznie po sobie następujących sferach. Przekona świat o grzechu niewiary. Z powodu niewiary nie otrzymają przykrycia sprawiedliwości Mesjasza. Ponieważ nie będą mieli na sobie Jego sprawiedliwości, będą wspólnie z szatanem dzielić wynik sądu, jakim jest Ogniste Jezioro.

Tł. Iwona Banasik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: