Chrzest i świadectwo Reni

W niedzielę 10 października miały miejsce radosne wydarzenia. Jednocześnie w dwóch kościołach, w Polskim Centrum Chrześcijańskim w Chicago i w Village Church of Barrington, podjęło krok wiary i posłuszeństwa kilka osób. Jedną z nich była Renia, której świadectwo wiary i moment chrztu zamieszczamy na naszej stronie. Cieszymy się ze wszystkimi, którzy świadomie postanowili oddać swojeContinue reading “Chrzest i świadectwo Reni”

1 List Apostoła Pawła do Tymoteusza – 6 rozdział

Wiele niewolników stawało się chrześcijanami, a nie wszyscy z nich mieli wierzących panów (wersety 1-2) Prawa Imperium Rzymskiego były bardzo rygorystyczne i Paweł prosi, by wszyscy wierzący niewolnicy byli uczciwi, sprawiedliwi i rzetelnie pracując przynosili chwałę naszemu Panu i Zbawcy. W społeczeństwie Imperium Rzymskiego często niewolnik mógł się sam wykupić i odzyskać swoją wolność. PozycjaContinue reading “1 List Apostoła Pawła do Tymoteusza – 6 rozdział”

1 List Apostoła Pawła do Tymoteusza -5 rozdział

Jak powinniśmy traktować siebie nawzajem; troska o wdowy i osoby starsze jest ważniejsza niż troska o własną pozycję w autorytet w kościele (wersety 1 – 16) Starszych mężczyzn powinno się traktować jak ojców, a gdy jest taka potrzeba, to udzielić napomnienia z całym należnym im szacunkiem. Do starszych kobiet powinno podchodzić się jak do matki,Continue reading “1 List Apostoła Pawła do Tymoteusza -5 rozdział”

1 List do Tymoteusza – 4 rozdział

1 List Pawła do Tymoteusza, 4 rozdział „I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu” – Ew. Mateusza 24:11 (Wersety 1 – 5) Za życia apostołów, wyuczonych i poinstruowanych przez Jezusa, z wszelkimi pytaniami i problemami można było się do nich zwrócić po odpowiedź i pomoc, gdyż wiara ta była nową rzeczą dla wielu. AleContinue reading “1 List do Tymoteusza – 4 rozdział”

1 List Pawła do Tymoteusza – 3 rozdział

Kwalifikacje potrzebne do stanowiska “Episkope” (pastora, starszego zboru, biszopa),  który służy w lokalnym kościele jako nadzorca i nauczyciel w kościele, i inne aspekty życia chrześcijańskiego (wersety 1-7) Od greckiego słowa „episcope” wywodzi się angielskie i polskie zwroty: bishop i biskup. Kościoły Episkopalne też wzięły swoją nazwę od tego właśnie greckiego słowa. Biblia określa tę pozycjęContinue reading “1 List Pawła do Tymoteusza – 3 rozdział”

1 List Pawła do Tymoteusza – 2 rozdział

Dla Boga każdy jest ważny, kobieta, mężczyzna; Bóg pragnie zbawić każdego (wersety 1-7) Mamy się modlić i dziękować za każdą osobę, od tych najniżej ustawionych po tych na najwyższych pozycjach społecznych, niezależnie od tego, kim oni są. Niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, praw danego kraju i rządu powinniśmy przestrzegać. Wyjątkiem jest tylko nasze prawo wynikająceContinue reading “1 List Pawła do Tymoteusza – 2 rozdział”

1 List Pawła do Tymoteusza – rozdział 1

Materiał opracował Joe Łosiak Paweł nalega, by Tymoteusz nie schodził z wytyczonej Prawdy Biblijnej i nie nauczał rzeczy, które nie są w centrum Bożej Ewangelii, a tylko są niepotrzebnymi spekulacjami i kontrowersjami. (wersety 1-11) Paweł został powołany na ucznia przez Pana Jezusa w drodze do Damaszku ( 2Kor. 12:1-13); powołanie to zostało potwierdzone przez apostołów:Continue reading “1 List Pawła do Tymoteusza – rozdział 1”