Działanie Ducha Świętego – 8

By w pełni skorzystać z poniższych rozważań, korzystanie z księgi Słowa Bożego będzie nieodzowne. By w tym pomóc, pierwszych parę odnośników ma załączone linki; kliknij, a link otworzy Biblię internetową, z której później już sam będziesz mógł korzystać. Materiał opracowany przez Dr. Arnolda G. Fruchtenbauma E. Powszechność Chrztu Duchem Świętym Następną prawdą dotycząca Chrztu Duchem ŚwiętymContinue reading “Działanie Ducha Świętego – 8”

Działalność Ducha Świętego – 7

By w pełni skorzystać z poniższych rozważań, korzystanie z księgi Słowa Bożego będzie nieodzowne. By w tym pomóc, pierwszych parę odnośników ma załączone linki; kliknij, a link otworzy Biblię internetową, z której później już sam będziesz mógł korzystać. Materiał opracowany przez Dr. Arnolda G. Fruchtenbauma C. Kto jest wykonawcą chrztu Duchem Świętym? Jeśli chodzi oContinue reading “Działalność Ducha Świętego – 7”

Działalność Ducha Świętego – 6

To właśnie w tym temacie jest wiele niezrozumienia, zamieszania, debat i błędnych nauk.  Sama Biblia jasno wypowiada się w tej kwestii, ale ze względu na to, że ludzie często interpretują Biblię przez pryzmat własnych doświadczeń zamiast brać pod uwagę zawartość tekstu Biblijnego, pojawiło się wiele mylnych nauczań.

Działalność Ducha Świętego – 2

W Hioba 26:13 czytamy, że Duch Święty podczas Stworzenia „przyozdabia niebiosa”; w Hioba 33:4, Duchowi Świętemu przypisane jest ożywienie ludzkiego ciała. W Psalmie 33:6, Duch Święty – tchnienie Boga, jest odpowiedzialny za stworzenie materialnego wszechświata.

Działalność Ducha Świętego – 1

Pracę Ducha Świętego będziemy rozważać w pięciu głównych sferach:
1) w relacji do Słowa Bożego,
2) działalność Ducha Świętego w Starym Testamencie,
3) działanie Ducha Świętego w świecie natury,
4) działanie Ducha Świętego w odniesieniu do osób wierzących,
5) działanie Ducha Świętego w przyszłości.