Działalność Ducha Świętego – 2

W Hioba 26:13 czytamy, że Duch Święty podczas Stworzenia „przyozdabia niebiosa”; w Hioba 33:4, Duchowi Świętemu przypisane jest ożywienie ludzkiego ciała. W Psalmie 33:6, Duch Święty – tchnienie Boga, jest odpowiedzialny za stworzenie materialnego wszechświata.

Działalność Ducha Świętego – 1

Pracę Ducha Świętego będziemy rozważać w pięciu głównych sferach:
1) w relacji do Słowa Bożego,
2) działalność Ducha Świętego w Starym Testamencie,
3) działanie Ducha Świętego w świecie natury,
4) działanie Ducha Świętego w odniesieniu do osób wierzących,
5) działanie Ducha Świętego w przyszłości.