Działalność Ducha Świętego – 1

Pracę Ducha Świętego będziemy rozważać w pięciu głównych sferach:
1) w relacji do Słowa Bożego,
2) działalność Ducha Świętego w Starym Testamencie,
3) działanie Ducha Świętego w świecie natury,
4) działanie Ducha Świętego w odniesieniu do osób wierzących,
5) działanie Ducha Świętego w przyszłości.